logo_img

БАЛИРАНА ОТПАДНА ХАРТИЈА, СОРТИРАНА ВО ВИДОВИ КАКО ОТПАДНА КАРТОНАЖА, ПЕЧАТЕНА, БЕЛА ОТПАДНА ХАРТИЈА

ТЕЖИНА НА БАЛА ОД 105-120 КГ, ВОЛУМЕН 0,6 М3