logo_img

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

ИНДУСТРИСКО ЧИСТЕЊЕ

ОДРЖУВАЊЕ МОБИЛНИ ТОАЛЕТИ

УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ

ПРОДАЖБА

КАНАЛИЗАЦИЈА

ОТПАД

МЕДИЦИНСКИ ОТПАД